Plan dnia

6.30 - 8.30
 • Witajcie dzieci! Przyjmowanie dzieci do żłobka.
 • Zabawy integracyjne, konstrukcyjno-manipulacyjne, plastyczne, czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych, indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami, czas na realizację własnych pomysłów i fantazji.
8.30 - 9.00
 • Czas na śniadanie.
 • Czynności higieniczne przed i po zakończeniu śniadania, wdrażanie zasad kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku.
9:00 - 9.30
 • Czynności pielęgnacyjne i higieniczne.
 • Trening czystości – nauka korzystania z nocnika i toalety, wdrażanie elementów higieny osobistej.
9.30 - 10.15
 • Zabawy edukacyjno-rozwojowe rozwijające naturalne talenty dzieci.
 • Zajęcia usprawniające motorykę małą i dużą, zabawy plastyczne, zajęcia rytmiczne, zabawy logopedyczne, wspomagające naukę prawidłowego mówienia, zabawy paluszkowe, małe formy teatralne.
10:15 - 10.30
 • Przygotowanie do wyjścia na dwór.
 • Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się.
10.30 - 11:15
 • Pobawmy się!
 • Pobyt w ogrodzie – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe organizowane w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
11.30 - 12.15
 • Uwaga zupa! I drugie danie! czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej. Jemy razem obiadek, drugie danie, kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami.
 • Czynności higieniczne przed posiłkiem, kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami.
12.15 - 12.30
 • Myjemy ząbki.
 • Czynności higieniczne po posiłku, nauka samodzielnego mycia zębów.
12.30 - 12.45
 • Pora na odpoczynek. Przygotowanie do drzemki.
 • Wyciszenie przed snem – czytanie bajek, słuchanie muzyki.
12.45 - 14.00
 • Czas na sen lub leżakowanie.
 • Odpoczynek, drzemka na leżaczku.
14.00 - 14.30
 • Czynności pielęgnacyjne i higieniczne.
 • Trening czystości – nauka korzystania z nocnika i toalety, wdrażanie elementów higieny osobistej.
14.30 - 14.45
 • Małe co nie co – podwieczorek.
14.45 - 16.00
 • Zajęcia tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci.
 • Zajęcia językowe, zajęcia plastyczne/techniczne/manualne, gimnastyka, zajęcia w małych zespołach.
16.00 - 17.00
 • Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.
 • Zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, kolorowanki, zabawy konstrukcyjne), praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem.

Do jutra, do miłego zobaczenia!