Opłaty i czesne

Wpisowe jednorazowe: 300 zł
Opłata miesięczna za klub malucha w 2022 roku: Wariant A 800zł Wariant B 600zł

Dzienna stawka żywieniowa: 12 zł (nie pobieramy opłaty za dni nieobecności, zgłoszenie najpóźniej do godz. 7.30)

Czesne obejmuje oprócz podstawowego programu edukacyjnego zajęcia dodatkowe.

Pozostałe koszty:

  • ubezpieczenie dla dziecka – opłacane przez Rodziców na początku roku szkolnego.
  • pakiet plastyczny 300zł

Zapisy do Mini Oxfordu – klubu malucha prowadzone są cały rok w miarę wolnych miejsc. Aby zapisać dziecko należy wypełnić kartę zgłoszenia i umówić się na spotkanie telefonicznie: 509 229 485 lub mailowo: weiske@buziacze.pl