Opłaty i czesne

Wpisowe jednorazowe: 150 zł
Opłata miesięczna za klub malucha w 2019 roku: 650 zł
Dofinansowanie z Resortowego Programu MALUCH w 2019 roku wynosi: 100 zł.

Dzienna stawka żywieniowa: 6 zł (nie pobieramy opłaty za dni nieobecności w ciągu 4 dni, zgłoszenie najpóźniej do godz. 7.30)

Czesne obejmuje oprócz podstawowego programu edukacyjnego zajęcia dodatkowe.

Pozostałe koszty:

  • ubezpieczenie dla dziecka – opłacane przez Rodziców na początku roku szkolnego.

Zapisy do Mini Oxfordu – klubu malucha prowadzone są cały rok w miarę wolnych miejsc. Aby zapisać dziecko należy wypełnić kartę zgłoszenia i umówić się na spotkanie telefonicznie: 509 229 485 lub mailowo: weiske@buziacze.pl